Farkına varmak rahatlatır. Vizyonu görebilmek heyecan verir. Amaç edinmek, hedef belirlemek, plan yapmak motive eder. Planı adım adım uygulamak değişimi başlatır, çözüme ulaştırır. Çözüme ulaşmak ise başarının kendisidir, gelişimdir.
 
Potansiyeli farketme
Misyon, vizyon oluşturma
Hedef belirleme
Eylem adımlarını planlama
Kararlılıkla planı uygulama
İstenilen sonuca, çözüme ulaşma
 
Visum;
bireylere ve kurumlara sunduğu bu hizmetlerde, Dönüşümsel Koçlukta en etkili yöntemlerden, Erickson College'ın "Çözüm Odaklı Koçluk" uygulamalarını ve Dr. Milton Erickson'un beş temel prensibini baz alır.
 
Bu prensipler :
1 - Her insan olduğu haliyle yeterlidir.
2 - Her insan gereksinim duyduğu kaynaklara sahiptir.
3 - Her davranışın altında pozitif bir niyet vardır.
4 - Her insan o anda var olan en iyi seçimi yapar.
5 - Değişim kaçınılmazdır.
 
Beynin çalışma sistemi ve öğrenme aşamaları dikkate alınarak oluşturulmuş araç ve uygulamaları içeren metodolojik bir yaklaşım söz konusudur.
Kimlik, Değerler, Beceriler, Davranışlar ve Çevre kavramlarının tümünü içeren yapılandırılmış Kim, Neden, Nasıl, Ne, Nerede ve Ne zaman soruları ile güçlü ve derin farkındalıkların ortaya çıkması desteklenir.
Değişim sürecinde, hem hareket planlarının belirlenerek hayata geçirilmesi hem de kararlılıkla yolda kalınmasını sağlayan iç motivasyona sahip olunduğunun farkına varılması sağlanır.
Bakış açısına farklı yaklaşımları ile Yaratıcılık sürecinin anlaşılması ve gelişimi desteklenir.
 
 
     

KOÇLUK
Visum, bireylere, takımlara ve kurumlara; kendi potansiyellerini farketme, vizyon belirleme, vizyona giden yolda hedeflerini planlama ve kararlılıkla bu yolda eylem adımlarını hayata geçirme ve takım olma süreçlerinde; Gelişim, Kariyer, Yönetici, Takım Koçluğu ve Kolaylaştırıcılığı hizmetleri sunmaktadır.

EĞİTİMLER
Visum; kişiye ve kurumlara, kendi ihtiyaçları doğrultusunda değişik koçluk ve liderlik eğitimleri hazırlamaktadır. Bu eğitimlerle sunulacak etkin ve pratik, araç ve süreç yöntemleri sayesinde daha çok sayıda birey ve kurum çalışanına ulaşılmak hedeflenmektedir.

DANIŞMANLIK
Visum, Koçluk Bakış açısı ile insan potansiyelinin keşfi ve açığa çıkarılmasına yönelik odağına insanın tamlığına ve bütünlüğüne olan inancını taşıyarak danışmanlık hizmeti vermektedir

© 2008 Visum